Landskabninger / Landformations 

 

Solo exhibition

SMK Thy, The Danish National Gallery
March-October 2019

Photos: Frida Gregersen

https://www.smk.dk/event/kunstinstallation-landskabninger/

sten.jpg
kalk.jpg
pløjemark.jpg

Landskabninger handler om at formgive og selv at blive formet af verden - at blive til i mødet og udvekslingen med det, der omgiver os.

Værkerne er skabt ud et mødet mellem krop, landskaber og naturfænomener. Her er kroppen blot endnu en form i et univers af former, hvor alt agerer; den nøgne hud er en membran, hvor verdener  og væsner mødes, og formgivningen starter.

 

Udstillingen et kunstnerisk responsum på landskaberne i Thy med himmel, hav, klitter, sand, kalk, græs, ler og muld. Med billederne skaber NF mangfoldige ind- og udgange i et slags irgangesystem af mønstre, der forbindes, og som på én gang udløser frydefuld fortabelse og næsten detektivisk sporlæsning. Som en drøm, der ikke vil op til overfladen.


Det direkte, ofte blottede møde er allestedsnærværende i Nana Francisca Schottländers praksis. Hendes kunstneriske undersøgelser udfoldes i en sanselig tilstand, hvor hun forbinder sig med ting, mennesker, råmateriale og myter, hvor kroppens begrænsning er mødets eneste hindring. Udgangspunktet er kroppens flersidighed: hvad kan kroppen gøre? Hvad kan den blive? Kroppen er noget mennesket har og er, men den er også en substans og en enhed, som i mødet med det andet springer ud i en dans, hvis koreografi udvisker afgrænsningerne mellem jeg og du – os og dem – menneske og andet.

Med Landskabninger bliver det sitrende nærværende, at mennesket først og fremmest bliver til i relationer til andre og til det andet – som et dialogisk væsen.

vindlegeme.jpg
fossil.jpg
krat.jpg

Vi fødes ud af jorden, formes af landskaberne omkring os og former dem tilbage, generation efter generation, i intime forbindelser, symbiotiske forhold, udbytning, underkastelse og stadig nye forhandlinger og balancer. 

Jeg er optaget af, hvordan jeg som menneske, som krop, med tilstedeværelse og lydhørhed kan indgå i ligeværdige møder og samskabelser med det andet-end-menneskelige. Hvordan jeg kan afstå fra at definere, kontrollere og konsumere mine omgivelser og møde dem på måder, hvor alle elementer bliver til på ny med hinanden, i relation. 

 

I Thy har jeg fokuseret på vandet, vinden og jorden - grundsubstanser og kræfter som har født og formet landskaberne i dialog med menneskets tilstedeværelse gennem årtusinder.

 

Mødet med vandet og vinden udforsker flygtige væsner i bevægelse, faser af opståen og forsvinden i forskellige tempi, skalaer og værensformer. 

 

Gennem kropslige møder med ler, kalk, muld og sand undersøger jeg nogle af de grundlæggende kendetegn ved menneskets relation til de forskellige jordtyper og hvordan denne relation har formet både mennesket, landskabet og civilisationen; fra fossile forfædre i kalken, over det formbare ler, kampen med det bevægelige sand, til mulden som frugtbar livmoder og grav. 

 

Udstillingens værker i form af video, fotografi og lyd dokumenterer nogle af disse møder og udvekslinger. De levende møder er omsat til film og billeder, som peger tilbage på de udvekslinger, der har fundet sted, og nu er lejret i både landskaberne og os, der har mødt dem.